Inspirace mizející tradicí/ An inspiration by  the tradition that disappears 

Marek Minář – Lidové řezbářství / Marek Minář – Folk carving  Kniha jejíž název a autor jsou v úvodu textu je plná pěkných ukázek řemesla i postupů. V první třetině jsou vyobrazeny nástroje užívané pro řezbu, popis základního zpracování dřeva a několika technik řezání a zdobení. Další část obsahuje kresby výrobků z různých částí Evropy […]